Copyright C 2014 by "net4dich.de"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: info@net4dich.de
Charlottenburg
Pankow/Wedding

BEZPŁATNA WYCENA DLA POSZKODOWANYCH
BEZPŁATNA WYCENA DLA POSZKODOWANYCH
Rzeczoznawca pojazdów w
Berlinie
2x w Berlinie
kompetencja i profesjonalizm
dostepny 24h: +49 178 5100 698
Biuro Rzeczoznawcze
Biuro Rzeczoznawcze
Biuro Rzeczoznawcze
am Schlossplatz
Po rezerwacji terminu!

Pestalozzistr. 5
13187 Berlin
Tel:     +49/30/750 10 777
Fax::   +49/30/750 10 778
Biuro Rzeczoznawcze
Charlottenburg
Biuro główne

Kaiser-Friedrich-Str. 3
10585 Berlin
Tel:    +49/30/750 10 777
Fax::  +49/30/750 10 778
Po wypełnieniu powyższych punktów należy wezwać niezależnego biegłego, aby ten dokonał zabezpieczenia
dowodów na miejscu wypadku. Dzięki temu zadbacie Państwo o wasze prawa poprzez dokłade postępowanie
dowodowe odnośnie szkód na Państwa pojeździe. Nawet przy niejasnym stanie prawnym, odpowiednie
postępowanie dowodowe na Panstwa pojeździe może doprowadzić do zmniejszenia szkód.

Nasi rzeczoznawcy są niezależni i ponadpartyjni to znaczy że nie są zależni od żadnej ubezpieczalni i dzięki
temu nie mają one wpływu na naszą ocene.

Dzięki ciągłym szkoleniom posiadamy najnowszą wiedzię prawną oraz techniczną.
miejsce wypadku należy zabezpieczyć! (światła awaryje i trójkąt ostrzegawczy)
udzielić pierwszej pomocy! ( zadzwonić po karetkę)
Jeśli jest to konieczne, zawiadomić policję! Postarajcie się znaleść świadków. ( Co widzieli?)
Zebrać dane osób biorących udział w wpadku!
Nie przyznawać się do winy! Nie opuszczać miejsca wypadku!
Co należy zrobić po wypadku:
1. Zachowanie na miejscu wypadku:
2. Dane uczestika wypadku:
Imię i nazewisko właściciela pojazdu
Adres
Numer telefonu
Imię i nazwisko kierowcy
Adres i telefon kierowcy
Model samochodu
numer rejestracyjny
ubezpieczenie samochodowe
numer ubezpieczenia
ślady uszkodzeń na samochodzie
3. Opis miejsca wypadku:
miejsce wypadku
data
godzina
opis zajścia, opis wypadku
funkcjonariusz policji
komisariat
świadkowie wypadku (imię, nazwisko, adres, telefon)
4. Szkic wypadku
5. Dane własne:
Imię i nazewisko właściciela pojazdu
Adres
Numer telefonu
Imię i nazwisko kierowcy
Adres i telefon kierowcy
Model samochodu
numer rejestracyjny
ubezpieczenie samochodowe
numer ubezpieczenia
ślady uszkodzeń na samochodzi
6. Po wymianie danych
w przypadku wypadku nie spowodowanego z Państwa winy koszty wynagrodzenia, zgodnie z panującym prawem, przejmuje ubezpieczyciel strony przeciwnej
jeśli posiadają Państwo pełne ubezpieczenie komunikacyjne a wypadek został spowodowany z Państwa winy, skontakujcie się niezwłocznie z Waszym ubezpieczycielem i zaproponujcie nazależnego rzeczoznawcę Państwa wyboru.
gratis-besucherzaehler.de